โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งเรือจากขวดพลาสติก, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล, การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์, การประกวดวาดภาพระบายสี “เมืองอัจฉริยะ”, การแข่งขัน E-sport, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566”
ออกแบบโดย dsite.in.th