ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมยกย่องข้าราชการอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2566 ภายในเดือนกันยายน 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี