คัดเลือกนักเรียนทุนฯ เสมาพัฒนาชีวิต ระดับ ปวช.

วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท