ค้นหานักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบ ครั้งที่ 2

วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมการค้นหา นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ และชุมชนต้นแบบด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดพิจารณาค้นหาบุคคล และชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่ค้นพบความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท