ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th