ประเมิน PA ผู้บริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันทต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นางสาวลออ วิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ และคณะผู้ติดตาม ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th