การแข่งขันเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566

วัน เสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันเพชรอุทัย “คณิตศาสตร์” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถด้านสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เวทคณิต เอแม็ท และซูโดกุ พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ณ ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม