พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2566

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2566 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชม ผ่านระบบ Video Conference และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษา และรับมอบนโยบายที่สำคัญ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท