สพฐ. ตรวจเยี่ยมฯ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14 และนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 (ภาคกลาง)

ณ ห้องประชุมศรีสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th