พิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนฯ “กองทุนการศึกษาแก้วควัฒน์กุล”

วัน อาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม” ด้วยมูลนิธิแก้ว ควัฒน์กุล มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย “กองทุนทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม” จะพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดังกล่าว

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี