กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและลูกจ้างอาวุโส 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในคุณงามความดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในเวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้รับเกียรติจาก นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นตัวแทน รมช.ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและลูกจ้างอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2566 ในภาคบ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี และกลุ่มแทนคุณ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในคุณงามความดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี