ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

วัน จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 พร้อมการจัดงานยกย่องเชิดยูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาต่อไป

ณ Hall 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th