ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาต่อไป

ณ Hall 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th