เสวนาวิชาการฯ โครงการสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดเสวนาวิชาการโครงการสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่ผู้ประกอบการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th