ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ค รองผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล

ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท