งานแสดงมุทิตาจิตแก่ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต พร้อมด้วย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมงาน สำหรับการจัดงานฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่มีความขยันหมั่นเพียรและปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยดี จนสามารถเกษียณอายุราชการได้อย่างงดงาม

ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท