การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนไทยในท้องถิ่น 2566

วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในท้องถิ่นจังอุทัยธานี ประจำปี 2566 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ สำหรับปี 2566

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี