5 ส. สดใส รวมใจเป็นหนึ่ง Big Cleaning Day สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสถานที่ทำงานให้มีความน่าอยู่เหมาะแก่การปฏิบัติงานและรับรองผู้มาติดต่อราชการ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท