ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วัน เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายทองพูล จันทรบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะให้เกียรติเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร

ณ ห้องประชุมมรกต อาคาร 1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท