ประชุมคณะกรรมการการจัดหาที่ดินสร้างอาคาร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และคณะเลขาประธานสหวิทยาเขตจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าพบ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือการดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินการวางแผนการของบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท แห่งใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางราชการและกรมธนารักษ์กำหนด

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี