ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ชัยนาท ครั้งที่ 10/2566 เดือนตุลาคม

วัน ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th