ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี

วัน อาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานคืนรังมดแดง ครบรอบ 55 ปี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธี โดยมี นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหาทุนทรัพย์พัฒนาการศึกษา รวมไปถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี