ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2567

วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี