ต้อนรับคณะทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะทำงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวัยเรียนและชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน และการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนด้วยความฉลาดทางด้านอารมณ์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

ณ ห้องผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th