ต้อนรับคณะทำงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้การต้อนรับคณะทำงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าพบเพื่อนประสานงานและมอบหนังสือการดำเนินการในภารกิจพิธีพระราชทานเพลิงศพ (พุทธศักราช 2562 – 2565) เพื่อเผยแพร่ความเป็นมา องค์ความรู้ และผลการดำเนินงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบาย

ณ ห้องผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท