Kick-off 1-M doses : School based HPV Vaccine

วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ “Kick-off 1-M doses : School based HPV Vaccine” โดยมี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับผู้หยิงอายุ 11 – 20 ปี ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “Kick-off 1-M doses : School based HPV Vaccine” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครู และข้าราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน นักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท