ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

เสมา 2 มอบนโยบาย ถึง ผอ.เขตทั่วประเทศ เร่งนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กไทย ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

.

วันพฤหัสบดี (16 พ.ย. 2566) เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับ

.

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (เสมา.2) กล่าวว่า พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมอบนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย การช่วยราชการและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ พัฒนาระบบสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ลดภาระนักเรียนผู้ปกครอง มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนาการสื่อสารทุกช่องทาง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สพฐ. และเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ฯนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ฯเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กไทย

.

การประชุมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พร้อมแจ้งแนวทางบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ในการนี้ได้มอบหมายให้ รองเลขาธฺการ กพฐ. ทั้ง 3 ท่านมอบนโยบายในงานส่วนที่รับผิดชอบ