ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 71 จ.ชัยนาท

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธิเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรมมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม งานอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th