เป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตามโครงการ สบช.สัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 3 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตามความต้องการของชุมชนในการเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th