ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ในเขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team) ครั้งที่ 2 โดยมี นายนิพนท์ นนธิ ประธานคณะกรรมการ ฯ พร้อมด้วย นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง และนายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมิน เพื่อรับฟังการให้คำแนะนำแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการจากคณะกรรมการ

ณ ห้องสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1