ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาททุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท