ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 71 จังหวัดอุทัยธานี

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรมมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม งานอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี