การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง รองผอ.สพท. ครั้งที่ 1

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับการประเมิน (Evaluation Team) ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กรรมการ และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) จำนวน 10 ราย โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th