ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ

วัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 และพิธีปล่อยขบวนการออกตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา(ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท