สพป.อุทัยธานี เขต 1 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการเและชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

ณ ห้องผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท