ประชุม สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี