โครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

วัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้ารับโล่รางวัลโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น “ทำดี ทำได้ ทำทันที” โดย พลตำรวจเอก​ เพิ่มพูน​ ชิด​ชอบ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ มอบหมาย​ให้​ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและเป็นแบบอย่างในการทำความดีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับนให้ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้นำกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันเผยแพร่และขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ โดยเชิญชวนบุคคลหรือหน่วยงานร่วมกันโพสต์ภาพหรือคลิปวีดีโอการบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งผู้ที่มียอด Like และ Share รวมกันสูงสุดของจังหวัด จะได้รับโล่รางวัล จำนวน 77 รางวัล

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ