ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2566

วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม โดย ดร.กนก ยนต์ชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี