ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2566

วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2566 พร้อมด้วย นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)