การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑

รายละเอียด (ดาวน์โหลดด้านล่าง)

  1. หนังสือนำส่ง
  2. แบบคำร้องขอย้าย
  3. แบบสารบัญหน้าเอกสารประกอบการพิจารณา
  4. ปฏิทิน สพฐ.
  5. รายละเอียดตัวชี้วัด
  6. รายละเอียดตำแหน่งว่างฯ
  7. อัตรากำลัง

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด