สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นำโดย ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมกันทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของชาติ

ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี