ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากคณะกรรมการประเมินฯ โดยการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท