ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ดาวน์โหลด PDF