ข่าว ปชส.

 • ประกาศผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน 27 กรกฎาคม 2565
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 21 กรกฎาคม 2565
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 4 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565 2 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 2 พฤษภาคม 2565
 • โรงเรียนสาครพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน) 22 เมษายน 2565
 • โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 เมษายน 2565
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 มีนาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 21 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 18 มีนาคม 2565
 • Latest posts by System (see all)