ข่าว ปชส.

 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 30 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 24 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 12 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพรระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566 11 พฤษภาคม 2566
 • รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่น 2 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 29 เมษายน 2566
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2566 24 เมษายน 2566
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 11 เมษายน 2566
 • ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 เมษายน 2566
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียoเฉลิมพระเกียรติ (ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา) 3 เมษายน 2566
 • Latest posts by System (see all)