ข่าว ปชส.

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 20 มกราคม 2566
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 10 มกราคม 2566
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 4 มกราคม 2566
 • การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 14 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 7 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 7 ธันวาคม 2565
 • โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 พฤศจิกายน 2565
 • รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 พฤศจิกายน 2565
 • Latest posts by System (see all)