กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวเพ็ญนิภา ยะไข่
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ DLICT

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท