กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนรุตม์ เพ็งวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ DLICT

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท