รายงานข้อมูลผลกระทบจากน้ำท่วม ปี 2564

แบบสำรวจข้อมูลที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ปี 2564