รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)