สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (1 ต.ค. 2565 - 25 มิ.ย. 2566)

<p><a href="https://spmuncn.obec.site/wp-content/uploads/2023/06/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-414330 size-medium" src="https://spmuncn.obec.site/wp-content/uploads/2023/06/สถิติการให้บริการอำนวยการ_page-0001-594x840.jpg" alt="" width="594" height="840" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://spmuncn.obec.site/wp-content/uploads/2023/06/สถิติการให้บริการอำนวยการ.pdf">สถิติการให้บริการ(อำนวยการ)</a></p>

สถิติการให้บริการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ( 1 ต.ต. 2564 – 25 มิ.ย. 2565)

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1WSRBEVWYyb3OuIBbb6coaHShnHVePidN/preview" width="100%" height="1000" allow="autoplay"></iframe>
ออกแบบโดย dsite.in.th