สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (1 ต.ค. 2565 - 25 มิ.ย. 2566)

สถิติการให้บริการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ( 1 ต.ต. 2564 – 25 มิ.ย. 2565)