ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
Certificate Preview
จับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกัน กับครูแนะแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ ให้ตอบใจ และตอบโจทย์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2567
Certificate Preview
การประกวดคลิปวีดิทัศน์“Meditation Clip Contest”
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT 14 มี.ค. 2567