งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แก่นสาระของการจัดงาน “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นภายใต้แก่นสาระของการจัดงาน “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจาก นางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th